מקבלי מלגות 2007

שיווק גלובאלי של ארגון טרור – "אל קאעידה"

 

ענת הוכברג-מרום
מנחים: פרופ' שאול משעל, פרופ' אלכס מינץ
החוג למדע המדינה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת ת"א

 

אודות המחקר

חוקרים מציינים כי המדיה הבינלאומית והאינטרנט בפרט, משמשים ככלי תעמולתי בידי ארגוני טרור, וכבמה לקידום והעברת מסרים שונים לקהלי יעד שונים בעולם כדי להשיג מטרות שונות כגון: מתן הסבר והצדקה למניעיהם ולפעולותיהם, איסוף והעברת מידע מודיעיני ואחר, עיצוב תדמיתם וכד'. לדידם, טכנולוגיות תקשורת מתקדמות מנוצלות ע"י ארגוני טרור ככלי של "עוצמה רכה".

 

הנחת המוצא במחקר היא כי ארגון טרור גלובלי כדוגמת אל קאעידה, איננו "עושה שיווק" לשם מקסום הרווח הכלכלי, אלא כי שיווק הינו חוליה אינטגראלית הכרחית באסטרטגית הארגון ובשרשרת קבלת ההחלטות שלו כדי להשיג עוצמה והשפעה פוליטית, קרי - לקדם ולהפיץ מסרים וערכים בקרב קהלי יעד שונים בעולם, לעודד תמיכה וגיוס המוני לארגון ולתעל תשומת לב עולמית לקיומו ולמעשיו.

 

מטרתו המרכזית של המחקר היא פיתוח מסגרת תיאורטית המתייחסת לשיווק של ארגוני טרור המאפשרת לנתח את תופעת הטרור הגלובלי במונחים של אסטרטגיה שיווקית.

 

זכות לזהות - פרדיגמה משפטית חדשה להגנת קיומה של זהות-אינפורמטיבית ויישומה בסביבת מידע דיגיטלית

אלעד אורג

 

מנחים: פרופ' אלי לדרמן, פרופ' דפנה ברק-ארז
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

אודות המחקר

ה"זכות לזהות" העומדת במרכזו של המחקר היא זכותו של אדם לקיים את זהותו האישית בתודעת הזולת. קיום כזה, המצריך חיבור בין התודעה האנושית לאובייקט במציאות, נעשה באמצעות מנגנון אינפורמטיבי מורכב. הצורך במחקר מתעורר לאור קיומן של סביבות מידע שבהן המנגנונים האינפורמטיביים מעמידים את קיומה של הזהות בסכנה. בסביבת המידע המתפתחת, המבוססת על טכנולוגיות מידע דיגיטליות, עולה מאד רף חומרתן של סכנות אלו, בשל המאפיינים הבאים: (1) התיווך מחליף את הבלתי-אמצעיות –המידע המרכיב את זהותו של ג'ון עובר דרך "מתווכים" מתוחכמים רבים – חומרות, תוכנות, מנועי חיפוש, מנגנוני סינון ועוד – ולא בדרך בלתי אמצעית, כמו ברחוב למשל. (2) הייצוג הסמלי (Simulation) מחליף את הנוכחות הפיסית – כך, לדוגמא, ג'ון נקלט על ידי משתתפי פורום אינטרנטי באמצעות קוד אלקטרוני שמייצג אותו ולא באמצעות מידע חושי שנקלט על ידם כתוצאה מנוכחותו הפיסית. במחקר מפורטות הסכנות שסביבת מידע כזו משיתה על הזהות, תוך שימוש בדוגמאות קונקרטיות רבות.

 

נוכח סכנות אלו, עוסק המחקר בנסיון ייחודי וחדשני לגבש פרדיגמה משפטית חדשה, של "זכות לזהות". לשם כך, נדרשים מספר מהלכים מחקריים חלוציים שתרומתם לסוגיה היא ייחודית ומשמעותית: (1) מיסוד מושגי – לאור חסרונם של יסודות תיאורטיים משפטיים מגובשים של מושגי הזהות, והזכות לזהות, במובנם האמור, נדרש גיבוש עצמאי שלהם במחקר. (2) ביסוס ערכי – בלא המשגת הזכות לזהות, לא נבחנה גם באופן מסודר ושיטתי חשיבותה ליחיד ולחברה ומחיריה. משכך, נדרש דיון ראשוני כזה במחקר, שמתבסס גם על ניתוח סביבת המידע ההולכת ומתפתחת והסכנות הנובעות ממנה לזהות. (3) חשיפה משפטית – חסרונה של תיאוריה משפטית מגובשת של זכות לזהות, עדיין אינה מלמדת על העדר מוחלט שלה במסגרת המשפט הנוהג. כך, נערכת במחקר באופן ייחודי וחדשני גם בדיקה רוחבית של תחומים קרובים במשפט הפוזיטיבי המגינים באופן חלקי ו"אגבי" על קיומה של הזהות. (4) גיבוש משפטי – המעבר מהגנה מקרית ואגבית להגנה קוהרנטית ומפורשת מצריך עיצוב של הזכות לזהות כזכות אדם, והעמדת דירוג של עוצמות הפגיעה בה כבסיס לקביעת היקפה תוך איזונה מול ערכים ואינטרסים מתנגשים אחרים.

ללמוד על הלומד המקוון באמצעות כריית נתונים ברשת

 

ארנון הרשקוביץ
מנחה: פרופ' רפי נחמיאס
בית הספר לחינוך, אוניברסיטת ת"א

אודות המחקר

האינטרנט והרשת הכלל-עולמית (World Wide Web) הינם בגדר מציאות (וירטואלית), המציעה אפשרויות חסרות תקדים בתחום חינוך. ישנם אופנים רבים ליישומה של למידה מקוונת (לדוגמא, תוכנות לימודיות, קורסים מקוונים, למידה מעורבת המשלבת מפגשים פנים-אל-פנים ונוכחות מקוונת, ספרים אלקטרוניים), ואלו מספקים נגישות לחומרי למידה, מאפשרים תקשורת בין לומדים ובין מורים ועמיתים, ועשויים לסייע בשיפור תהליכי למידה והוראה. בזמן שהלומדים משתמשים בסביבות ללמידה מקוונות, הם מותירים אחריהם עקבות סמויים בדמות שורות בקבצי יומן (Log Files), בהם מתועדות כל הפעולות שנעשו בשלושה מימדים: הפעולה שנעשתה, מבצע הפעולה וזמן ביצועה. המטרה העיקרית בעבודת הדוקטורט שלי היא לפתח וליישם שיטות של כריית נתונים ברשת (Web Mining) אשר, על בסיס קבצי היומן, יסייעו באפיונו של תהליך הלמידה של הלומד בסביבות מקוונות.

כריית נתונים ברשת הינה תחום המשלב שיטות וכלים של כריית נתונים (Data Mining), לצורך חילוצו של מידע החבוי בקבצים שונים ברשת. כריית נתונים ברשת נפוצה מאוד בתחום המסחר האלקטרוני (לדוגמא, אתר Amazon.com, אשר נעזר בהיסטורית הרכישות והשימוש של לקוחותיו באתר, על מנת לבצע התאמות אישיות ולעודד רכישות נוספות), והינה מתודולוגיה אשר נעשה בה שימוש גם בתחום החינוך. בעבודת הדוקטורט שלי, השימוש בכריית נתונים ברשת יהיה לצורך זיהויים של משתנים אשר מאפיינים את תהליך הלמידה של הלומד המקוון, תוך שימוש במידע הטמון בקבצי היומן של מערכת ללמידה מקוונת.

הישות המרכזית במחקר זה הינה לרנוגרמה (Learnogram) - ייצוג חזותי של משתני למידה לאורך תהליך הלמידה. לרנוגרמות מאפשרות לנו לפרש מידע החבוי בקבצי יומן ענקיים וגולמיים, ולנסות להבין את התנהגותו של הלומד המקוון, ממש כשם שקרדיוגרמה (Cardiogram) מסייעת לנו בפענוח התנהגות לבו של הפציינט, מבלי לראות את הלב. האתגר העיקרי העולה מתוך השימוש בלרנוגרמות הוא לשפר ולייעל את תהליך הפרשנות הלה - המתייחס לפעולות ביצועיות, אך גם לנקודות מבט קוגניטיביות ואפקטיביות, עד כמה שאפשר, על מנת להרחיב את התובנות אשר מתקבלות ממנו.

העיבוד של הקבצים הגולמיים למידע משמעותי אודות הלומד המקוון חשוב, בראש ובראשונה, על מנת להבין את מהותו של תהליך הלמידה המקוונת. היכולת לזהות, תוך כדי תהליך הלמידה ובאופן אוטומטי, מידע הקשור לתהליך, הוא משמעותי הן למורים והן למפתחי המערכות. המורים יכולים להשתמש במידע המצטבר על מנת להגיב באופן אישי לתלמידים ולצרכיהם הייחודיים, ובכך להתמודד עם ההטרוגניות שבאוכלוסיית הלומדים. מפתחי מערכות יכולים, מצדם, לפתח מנגנונים חדשניים אשר יידעו לזהות באופן אוטומטי, בזמן אמת, את התנהגות הלומדים, ובכך יתקדמו לעבר פיתוחן של סביבות למידה מקוונות המתאימות עצמן ללומד. אנו מודעים היטב לבעייתיות שבניתוח קבצי יומן, מבחינת צנעת הפרט של הלומדים אשר עלולה להיפגע בעקבות התהליך. לכן, מטרה נוספת של מחקר זה היא להאיר את הסוגיות האתיות הכרוכות במחקר המשלב שיטות של כריית נתונים ברשת, ובכך להגביר את המודעות לנושא.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive